Od začátku moderní počítačové technologie se počítače spoléhaly na „jádro“, které je zodpovědné za provádění a interpretaci příkazů. Tento konkrétní hardware, známý jako CPU, prošel v posledních desetiletích četnými technologickými vylepšeními, ale trvale sloužil stejnému účelu. Pro mnoho počítačových nadšenců, stejně jako pro jednotlivce, kteří mohou objevovat počítačovou technologii poprvé, je běžná otázka položena: „Co znamená CPU?“ Jednoduše řečeno, zkratkový procesor je zkratkou pro centrální procesorovou jednotku počítače.

Uvádí svůj start na mapu

Definování CPU

CPU existuje, dokud je počítač sám. Bez CPU nebo jeho variací by počítače nebyly schopny vykonávat nesčetné příkazy používané ke spuštění aplikací a reagovat na akce uživatelů. Jednou z nejzákladnějších a nejkritičtějších součástí CPU je aritmetická logická jednotka (ALU), která je zodpovědná za provádění příkazů a operací na celočíselných binárních sadách čísel, které se dostanou do úžasné řady moderních výpočetních technologií, jako je například grafika procesory (GPU), procesory a další. S využitím jednotky ALU, jednotky Floating-Point Unit (FPU), řídicích jednotek a řady dalších zdrojů funguje CPU jako centrální dozor a správce výpočetního systému. Bez přítomnosti CPU nemohl počítač fungovat.

Moderní CPU

CPU integrované do moderního výpočetního hardwaru jsou překvapivě malé a vyznačují se komplexní integrací všech funkcí do jediného mikroprocesoru. Tyto mikroprocesory jsou obvykle připojeny k základní desce počítače, jejímž účelem je působit jako centrální „místo setkání“ pro všechny hardwarové jednotky spolupracující v rámci počítačového systému. Ve srovnání s nejčasnějšími iteracemi CPU v 60. letech je moderní CPU těžko rozpoznatelný. Některé z prvních procesorových jednotek zahrnovaly návrh založený na tranzistoru, což vedlo k vytvoření výrazně většího hardwaru, než jaký se nyní používá v počítačích. Ačkoli se procesory založené na tranzistoru již nepoužívají, současný návrh mikroprocesorů je silně zadlužen pokrokům, které vedly k vývoji tranzistorového modelu a následným úspěchům.

Údržba procesoru

Přestože CPU nyní existuje jako malý, sjednocený procesor, tato životně důležitá součást výpočetního systému je stále zranitelná, zejména vůči teplu. Vzhledem k pouhému objemu procesů implementovaných procesorem je běžné, že se tento hardware značně zahřívá. S ohledem na to moderní výrobci počítačů často instalují chladič a ventilátor blízko CPU, aby se zabránilo tepelným škodám.