Váš televizor Samsung může zobrazovat „60 Hz“ bez ohledu na nastavení displeje, protože informační obrazovka popisuje spíše obnovovací frekvenci vstupu než skutečnou obnovovací frekvenci displeje. Televizory Samsung však nabízejí funkci Auto Motion Plus, která transformuje tento signál tak, aby se zobrazoval na obrazovce při 120 Hz. Tuto možnost nakonfigurujte pomocí nabídky Samsung, kterou lze zjistit pomocí dálkového ovladače.

Krok 1

Zapněte televizor Samsung.

Krok 2

Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači televizoru.

Krok 3

Stisknutím tlačítka „Enter“ vyberte „Obrázek“, který je již ve výchozím nastavení zvýrazněn.

Krok 4

Stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači zvýrazněte položku „Možnosti obrázku“ a stisknutím tlačítka „Enter“ ji vyberte.

Krok 5

Zvýrazněte „Auto Motion Plus 120 Hz“ a stiskněte „Enter“.

Krok 6

Zvýrazněte „Standard“ a stiskněte „Enter“ pro aktivaci Auto Motion Plus 120 Hz.

Krok 7

Stisknutím tlačítka „Exit“ opustíte nabídku.