Moderní počítačové monitory, obvykle LCD displeje, nabízejí obrázky ve vysokém rozlišení a elegantní tvarový faktor. Tyto energeticky účinné obrazovky obsahují tekuté krystaly mezi dvěma vrstvami polarizovaného skla, které vysílají elektrické proudy skrz molekuly krystalů a vytvářejí obrazy. Spojte tento high-tech proces se skutečností, že váš monitor je také citlivý na softwarové problémy a není divu, že se může vyskytnout občasná chyba zobrazení, včetně neatraktivních vodorovných čar. Když se objeví, zaměřte se na softwarová řešení dříve, než vyhledáte odbornou pomoc při opravách hardwaru.

Stará a nová technologie, zátiší

Krok 1

Pokud používáte stolní počítač připojený k externímu monitoru, zkontrolujte HDMI, DVI, VGA nebo jakýkoli jiný typ kabelu propojující váš monitor s počítačem. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen k příslušnému vstupnímu portu - v některých případech může uvolněné připojení způsobit chyby displeje.

Krok 2

Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače hardwaru pro svůj operační systém Windows 8. Bez nejnovějších ovladačů může váš LCD monitor produkovat nežádoucí linky. Vstupte do nabídky Nastavení počítače, která je přístupná přejetím prstem z pravého okraje obrazovky nebo umístěním myši na pravý okraj, a vyberte možnost Změnit nastavení počítače.

Krok 3

Klikněte na „Aktualizace a obnovení“, poté vyberte „Windows Update“ a „Zvolte způsob instalace aktualizací“. V části „Důležité aktualizace“ vyberte „Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno)“. Tím je zajištěno, že váš počítač má vždy nejnovější ovladače, které mohou napravit problémy se zobrazením. Po instalaci nejnovějších ovladačů se může zobrazit výzva k restartování počítače.

Krok 4

Aktualizujte ovladače grafické karty přístupem do nabídky Nastavení a výběrem možnosti „Změnit nastavení počítače“, poté „Aktualizace a obnovení“ a „Windows Update“. Vyberte možnost Zkontrolovat nyní a na kartě Volitelné zkontrolujte aktualizace týkající se vaší grafické karty - kliknutím na tyto aktualizace je vyberte. Vyberte možnost „Vyhledat aktualizace“ a povolte počítači vyhledávat aktualizace. Po dokončení vyhledávání klikněte na „Instalovat aktualizace“ a poté na „Dokončit“. Bez aktuálních ovladačů může vaše grafická karta způsobit chyby zobrazení, trhané přehrávání nebo chybové kódy.