Bezdrátový telefon poskytuje větší volnost pohybu než telefon, který používá telefonní kabel k připojení k telefonní lince. Chcete-li převést bezdrátový telefon na bezdrátový model, připojte jej k bezdrátové sadě vysílače telefonu. Řada těchto souprav je k dispozici v elektronických obchodech nebo hobby obchodech. Použití bezdrátového vysílače a přijímače eliminuje potřebu jakékoli úpravy kabelového telefonu nebo telefonní linky.

Záběr z telefonní šňůry

Krok 1

Umístěte telefonní vysílač ze soupravy bezdrátového telefonního vysílače vedle telefonní zásuvky, například do telefonní zásuvky umístěné na základně zdi. Zapojte napájecí kabel vysílače do elektrické zásuvky, aby bylo možné napájení.

Krok 2

Vyjměte modulární konektor telefonního kabelu ze zásuvky telefonu. Připojte modulární konektor do jednoho ze dvou vstupních portů na adaptéru pro duální telefon. Připojte adaptér dvou telefonů do telefonní zásuvky.

Krok 3

Zapojte jeden konec telefonního kabelu do volného vstupního portu duálního telefonního adaptéru. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do vstupního portu telefonního vysílače. Zapněte jej stisknutím tlačítka napájení vysílače.

Krok 4

Odpojte modulární kabel telefonního sluchátka od základnové stanice telefonu. Zapojte modulární kabel do vstupního portu adaptéru modulárního na mini-jack. Zapojte adaptér modulárního na mini-jack do vstupního portu přijímače sady bezdrátového telefonního vysílače.

Krok 5

Otočte přijímač. Sejměte kryt baterie ze spodní strany. Vložte baterie do přihrádky na baterie a zarovnejte kladné a záporné kontakty na bateriích se stejným označením označeným textem uvnitř přihrádky. Nasaďte kryt baterie.

Krok 6

Umístěte sluchátko s kabelem do ucha. Stisknutím tlačítek na přijímači vyvoláte oznamovací tón na sluchátku. Pro uskutečnění hovoru stiskněte numerická tlačítka na přijímači.